Πολύτροπο

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

¨Πολύτροπο¨

Άνω Σούρμενα,
Σ.Σ. Μουριές, Κιλκίς 61003
Μακεδονία ,Ελλάς
polytropo2018@gmail.com

Τηλ. +30 6979009369 - 6977569381

Copyright Polytropo